Om Ola M. Indahl

Ola M. Indahl Maskinholder er et foretak etablert i 2005. Virksomheten var i utgangspunktet rettet mot landbruket, med tanke på ulike tjenster innenfor alt som har med landbruk og tilbud innenfor dette området. Med  bakgrunn fra andre entreprenørvirksomheter utenfor landbruk, startet foretaket også opp med tilbud om graving, massetransport, planering, høvling av vei og andre produkter for både firma og privatpersoner. Innehaver Ola Marius Indahl sitter på en unik og allsidig kompetanse og har maskinførerbevis for både gravemaskin, hjullaster og dumper.
Virksomheten er i stadig vekst og har en ny og moderne maskinpark til en hver tid, samt en sunn økonomi.

Ola M. Indahl Maskinholder er tilgjengelig med traktor og utstyr eller bare som maskinfører for den som måtte ønske det.

Ta kontakt for en hyggelig prat!

Mvh Ola Marius Indahl 

Ola M. Indahl © 2012

www.olam-indahl.no